شنبه, 28 مهر 777 18:28

جلسه با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

یکشنبه 17 آذر 1398

صبح امروز جلساتی با موضوع ناامنی های آبان ماه برگزار کردم. ساعت 11 جلسه ای با سردار سرلشکر دکتر باقری داشتم. در مورد پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس صحبت کردیم. سردار عبداللهی و سردار مرادی هم در جلسه حضور داشتند.
ساعت 12:30 جلسه ای با جمعی از فرماندهان فعلی و سابق نیروهای مسلح برگزار کردم. درمورد وضعیت فعلی کشور، تهدیدات دشمنان، آمادگی های نیروهای مسلح  صحبت و تبادل نظر کردیم.
ساعت 16 به مؤسسه رفتم. جلساتی با مهندس کزازی در مورد پروژه فاز اول و دوم امامزاده و جلسه ای با دکتر مهدوی در مورد همکاری علمی با مؤسسه داشتم.