شنبه, 28 مهر 777 18:25

حضور در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه جامع امام حسین(ع)

شنبه 16 آذر 1398

صبح امروز جلسه شورای حوزه دستیاری را برگزار کردم. در مورد نتایج و پیگیری مصوبات جلسه اخیر شورای تخصصی نهضت خاطره گویی، برنامه کمیسیون امنیت و بررسی ابعاد فتنه اخیر و... صحبت کردیم.
ساعت 10 میزبان سردار سید مسعود جزایری بودم. سردار فتحیان مدیرعامل مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا قبل از ظهر آمد و گزارشی از اقدامات خیریه ارائه داد. قرار شد جلسه هیئت امنا را جمعه همین هفته برگزار کنیم.
بعد از ظهر به کارها رسیدگی کردم. با توجه به تدریس ژئواستراتژی برای تعدادی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران، مطالبی را برای کلاس آماده کردم. نقشه منطقه بندی جغرافیایی نیروهای مسلح آمریکا در جهان، نقشه گسترش ناوگان دریایی آمریکا در جهان، نقشه تنگه های استراتژیک جهان، نظریه های ژئوپلیتیکی قدرت برّی و بحری و استراتژی اقتصادی چین با عنوان یک کمربند یک راه که به عنوان جاده ابریشم معروف شده، مطالبی است که می خواهم به دانشجویان بدهم.
بعد از ظهر به دانشگاه جامع امام حسین(ع) رفتم و در جلسه هیئت ممیزه شرکت کردم ، چند پرونده ارتقا علمی اساتید به دانشیاری و استاد تمامی مطرح شد که یکی را جواب منفی و بقیه را هییت ممیزه تصویب کرد .