شنبه, 07 مهر 777 19:18

برگزاری جلسه اول شورای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

دوشنبه 11 آذر 1398

صبح امروز به پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس رفتم و با سردار رودکی و معاونین و مسئولان پژوهشکده ها و میزهای پژوهشگاه جلسه داشتم. هدف از این جلسه قدردانی از زحمات سردار رودکی و آشنایی با مجموعه همکاران پژوهشگاه و پروژهای جاری بود. جلسه تا ظهر طول کشید. به مسئولان پژوهشکده ها، معاونین و کارکنان پژوهشگاه گفتم با قدرت به کار خودشان ادامه بدهند و پروژه های خودشان را یکی یکی بیاورند برای تصمیم گیری و مهمترین بحث ما تدوین برنامه سال 99 است .

بعد از ظهر به دفتر رفتم و جلسه ای با سرداران قدیمی و با تجربه فعلی داشتم. در مورد تحولات محیط داخلی کشور و منطقه صحبت کردیم.