شنبه, 07 مهر 777 19:14

شرفیابی محضر مقام معظم رهبری

یکشنبه 10 آذر 1398

صبح امروز جلسه شورای تخصصی نهضت خاطره گویی را با حضور نمایندگان نیروهای مسلح برگزار کردم. قرار شد کارگاه مهارت آفزایی خاطره گویان نهضت خاطره گویی دفاع مقدس را با هدف افزایش مهارت، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در میان خاطره گویان تشکیل دهیم.
اذان ظهر محضر حضرت آقا شرفیاب شدم. پس از اقامه نماز نزد ایشان رفتم. آقا فرمودند کار پژوهشگاه دفاع مقدس را جدی بگیرم و برای آن وقت بگذارم.
بعد از ظهر به مؤسسه رفتم و جلسه ای با پیمانکار فاز یک توسعه امامزاده داشتم. مهندس ناظر از عملکرد پیمانکار فاز اول رضایت ندارد. قبلاً گزارشی از عقب ماندگی های پیمانکار فاز یک برای بنده فرستاده بود.