شنبه, 07 مهر 777 19:07

معارفه رئیس جدید پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

امروز مراسم معارفه اینجانب به عنوان رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس برگزار شد.

شنبه 9 آذر 1398- صبح امروز به ستاد کل نیروهای مسلح رفتم تا در مراسم معارفه ام به عنوان رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شرکت کنم. حدود چهار ماه قبل سردار سرلشکر دکتر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح از اینجانب خواستند ریاست این پژوهشگاه را برعهده بگیرم. چند هفته روی این موضوع فکر کردم و در نهایت به شرط موافقت مقام معظم رهبری این مسئولیت را پذیرفتم. گفتم با توجه به اینکه دستیار و مشاور عالی معظم له هستم ایشان باید موافقت کنند که بخشی از وقت و توان خودم را برای این پژوهشگاه بگذارم. سردار باقری به صورت حضوری نظر حضرت آقا را جویا شدند که ایشان مثل همیشه لطف و عنایت خودشان را به این بنده حقیر مبذول داشتند و فرمودند ایشان اهل علم هستند و می تواند باعث رشد این پژوهشگاه شود البته با حفظ جایگاه و سمت فعلی . پس ازموافقت مقام چندین جلسه با سردار سرلشکر باقری، سردار عبداللهی، سردار صالح، سردار اسحاقی و سردار مرادی داشتم و تغییر ساختار پژوهشگاه را کلید زدیم. در ساختار و اساسنامه جدید، این پژوهشگاه از تابعیت دانشگاه عالی دفاع ملی خارج و به طور مستقیم زیرنظر رئیس ستاد کل قرار گرفته است و سطح آن راهبردی شده است. برای این پژوهشگاه هیئت امنایی متشکل از فرماندهان کل ارتش، سپاه، ناجا، وزیر دفاع، وزیر علوم و برخی از معاونین ستاد کل و رئیس بنیاد حفظ آثار تشکیل شده است.
ساختمان جدید و تازه تأسیسی هم در اختیار این پژوهشگاه قرار گرفته و از ردیف بودجه ای مستقل برخوردار است.
اینها مسائلی بود که طی هفته ها و ماههای گذشته پیگیری شده است تا امروز که جلسه معارفه اینجانب به عنوان رئیس پژوهشگاه برگزار شد. بخاطر اهمیت موضوع و مأموریت این پژوهشگاه آن را قبول کردم و رسالت این پژوهشگاه در راستای اجرای تدابیر چندساله حضرت آقا که فرمودند این دفاع مقدس میتواند برای دویست سال آینده امنیت ایران مفید باشد .
قبل از برنامه دیداری با سردار سرلشکر باقری داشتم. در مورد اساسنامه و ساختار جدید و انتخاب جانشین و معاون هماهنگ کننده پژوهشگاه با ایشان صحبت کردم. ساعت 10 به اتفاق به سالن 5 آذر رفتیم و در مراسم شرکت کردیم.

سردار سرلشکر سلامی، امیر سرلشکر صالحی و فرماندهان نیروهای مسلح در برنامه حضور داشتند. سردار عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل خیر مقدم گفت. سردار باقری سخنران بعدی بودند و برخی تدابیر و انتظارات از پژوهشگاه را بیان کردند. سپس سردار محمد نبی رودکی که از سال 1396 مسئولیت این پژوهشگاه را در ساختار قبلی عهده دار بودند گزارشی از موفقیت ها و اقدامات ارزشمند پژوهشگاه در دوران شهید سوداگر، سردار پیری و خودشان بیان کردند. در انتها بنده حدود یک ربع صحبت کردم.
در ابتدا یادی از سرلشکر شهید احمد سوداگر کردم و از خدمات ارزشمند سردار پیری و سردار رودکی در مدت دوران مسئولیت این پژوهشگاه قدردانی کردم. همچنین از از عنایت مقام معظم رهبری که پذیرفتند در ادامه مسئولیتم به عنوان دستیار و مشاور عالی ایشان این مسئولیت را بپذیرم قدردانی کردم و از سردار سرلشکر دکتر باقری سردار بزرگ سپاه اسلام و شهید زنده که این پیشنهاد را مطرح فرمودند تشکر کردم.


در ادامه گفتم:
این کار را با انگیزه و علاقه و به خواست خدا بعنوان یک کار متعالی و ارزشی پس از چند ماه فکر، پذیرفتم. آشنایی من با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس مربوط به زمان قبل و شهید عالی مقام سوداگر و پس از آن می باشد و کمک های زیادی خصوصا در تدوین درس علوم و معارف دفاع مقدس برای تمام دانشجویان مقطع کارشناسی در وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام دادم و به لطف خدا درس آشنایی با دفاع مقدس در مقطع کارشناسی ارشد برای همه رشته ها تدوین و مصوب شد و هم اکنون امیدوار هستم با کمک فرماندهان قدیمی و شهیدان زنده نیروهای مسلح این پژوهشگاه را برابر تدابیر مقام معظم رهبری و تدابیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به پیش ببریم.

تأکید کردم که سطح پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، سطح راهبردی است و کارهای در سطح و عملیاتی و تاکتیکی در یگان های نیروهای مسلح و نیروهای ارتش و سپاه پیگیری و می شود.
در پایان اظهار امیدواری کردم بتوانیم در این پژوهشگاه مسائل فراموش شده جنگ را که نیروهای مسلح به آن نپرداخته‌اند بپردازیم، سیاست و اقتصاد و جنگ و ارتباط بین آنها موضوع مهمی است و از سوی دیگر ارتباط بین جنگ و جامعه و بررسی موضوعات مرتبط با دفاع مقدس در اولویت فعالیت پژوهشی این پژوهشگاه قرار دارد. امیدوارم بتوانیم پیوند مناسبی بین مسائل گذشته و دفاع هشت ساله شجاعانه و مدبرانه و مظلومانه برای وضعیت حال و آینده برقرار کنیم.