جمعه, 12 اسفند 776 13:08

برگزاری کمیسیون تهدیدات اقتصادی

یکشنبه 25 فروردین 1398

صبح امروز کمیسیون بررسی تهدیدات اقتصادی را برگزار کردم. دکتر یحیی آل اسحاق میهمان جلسه ما بود و مطالب مفیدی را بیان کرد.
سردار یعقوبی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح ساعت 10 آمد و در مورد مسائل امنیتی و حفاظتی نیروهای مسلح صحبت کردیم.
اذان ظهر محضر حضرت آقا رفتم و نماز را به امامت ایشان اقامه کردم. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی برای ناهار میهمان اینجانب بود. در مورد مأموریت های ناجا، تهدیدات سال 1398 و اولویت های نیروهای انتظامی در سال جدید صحبت شد.
دکتر کریم زاده رئیس دانشکده اطلاعات و امنیت که اواخر سال گذشته به این سمت منصوب شده است ساعت 15 آمد. اینجانب عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) هستم و دغدغه های زیادی نسبت به وضعیت این دانشگاه دارم. توصیه هایی به وی کردم. استادی فرهیخته بود . امیدوارم در کارش موفق باشد.
ساعت 17 به آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) رفتم و در جلسه شورای سیاستگذاری آن آستان شرکت کردم. در مورد برنامه های فرهنگی سال 1398 مصوباتی داشتیم.