جمعه, 12 اسفند 776 12:35

جلسه با وزیر محترم آموزش و پرورش

دوشنبه 19 فروردین 1398

امروز دکتر سید محمد بطحایی وزیر محترم آموزش و پرورش لطف فرمودند و برای دیدار نوروزی پیش این بنده حقیر آمدند. جلسه خوبی با هم داشتیم. در مورد توجه به بالارفتن علم و دانش معلمان و فرهنگیان به ایشان پیشنهاداتی کردم. گفتم گاهاً ممکن است سطح معلومات دانش¬آموزان بخاطر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از سطح دانش و معلومات برخی از معلمان بالاتر رفته باشد، توصیه کردم معلمان عزیز را تشویق به ارتقای تحصیلات خود بکنند.
به ایشان گفتم مدارس و معلمان و قشر فرهنگی وزارت آموزش و پرورش باید تأثیرگذاری اجتماعی داشته باشند. معلمان و دانش آموزان باید در حوزه های پیرامون خود در روستاها، مناطق، محلات یا شهرها تأثیرگذار باشند.مدرسه مانند یک کانون و قطب فرهنگی است که با محیط پیرامونی خودش مثل مسجد نزدیک مدرسه و حتی حوادث غیر مترقبه مثل سیل و آتش سوزی می توانند به کمک مردم بشتابند. ایشان هم مطالب ارزشمندی فرمودند.
پس از ایشان میزبان برخی از فرماندهان و مسئولان بودم که برای عیددیدنی تشریف آورده بودند.
 
برای ناهار میزبان دکتر ساداتی نژاد نماینده مجلس بودم.