جمعه, 12 اسفند 776 12:08

برنامه های علمی در دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاه جامع امام حسین(ع)

سه شنبه 21 اسفند 1397

صبح امروز نخستین کلاس درس تجزیه و تحلیل جنگ عراق و ایران و جنگ های اخیر منطقه را برای دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار کردم. دو سه هفته این کلاس را بخاطر تراکم برنامه های سه شنبه ها به تعویق انداختم. امروز از ساعت 7:30 تا 10 صبح، دو کلاس را یکجا برگزار کردم.
1بعد از کلاس در جلسه دفاع آقای جمشیدی از رساله دکتری اش شرکت کردم. اینجانب استاد راهنمای او بودم. بالاخره آقای جمشیدی پس از چند سال موفق شد از رساله دکتری اش با نمره 18:75 دفاع کند.
 
ساعت 18 به دانشگاه جامع امام حسین(ع) رفتم و در جلسه هیئت ممیزه شرکت کردم. جلسه تا ساعت 20 طول کشید.