جمعه, 15 مرداد 775 20:50

آیا مدیران اجرایی کشور توانسته اند از الگوی مدیریت موفق دفاع مقدس بهره برداری کنند؟

شنبه 1 آبان 1396

صبح امروز جلسه شورای حوزه دستیاری را در دفتر برگزار کردم. موضوع اصلی جلسه برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان بود.
بعد از ظهر به سازمان برنامه و بودجه رفتم تا به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمع مدیران و کارشناسان این سازمان سخنرانی کنم.
بحث اصلی ام روی مدل مدیریت بحران در دفاع مقدس بود و اینکه آیا مدیریت اجرایی کشور در دولت های بعد از جنگ توانستند از این الگوی مدیریتی که امنیت و اقتدار و عزت کشور را در زمان جنگ تأمین و سایه بحران را از کشور دور کرد، در بخش مدیریت، برنامه ریزی و اجرا بهره برداری کند یا خیر؟!
ساعت 16 به دفتر بازگشتم و چند جلسه داشتم.