جمعه, 15 مرداد 775 20:24

همراهی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تحلیف دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

صبح امروز مقام معظم رهبری را در مراسم تحلیف و دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین همراهی کردم.

یکشنبه 26 شهریور 1396- بعد از ظهر به دانشگاه تهران رفتم و جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی را برگزار کردم. دستور جلسه امروز، هم اندیشی اعضا برای شناخت راهکارهای مشارکت انجمن های علوم جغرافیایی در اجرای برنامه ششم توسعه کشور بود، به همین منظور بنده از آقای رحمت نیا رییس میز آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه دعوت کردم در این جلسه شرکت کند. دکتر رضوانی یکی از اعضای هیئت مدیره، مطالب خودش را راجع به دستور جلسه ارائه داد پس از آن هرکدام از اعضا نظرات خود را بیان کردند.