شنبه, 05 -2669 06:14

سه شنبه 16 خرداد 96

سه شنبه 16 خردادماه 1396

صبح امروز به دانشگاه تربیت مدرس رفتم و در جلسه مصاحبه پذیرفته شدگان کنکور سال 96 شرکت کردم. از بین 23نفر دانشجویی که در رشته جغرافیای سیاسی برای مصاحبه به دانشگاه تربیت مدرس فراخوانده شده بودند، 4 نفر را پذیرفتیم. علاوه بر اینجانب، دکتر عزتی، دکتر حافظ نیا، دکتر پاپلی یزدی، دکتر سیروس احمدی و دکتر رومینا نیز در این جلسه حضور داشتند.