یکشنبه, 15 -2669 14:39

راه اندازی رشته دکتری ژئوپلیتیک جهان اسلام در دانشگاه عالی دفاع ملی

به درخواست سردار دکتر وحیدی رییس محترم دانشگاه عالی دفاع ملی، چندماهی است به دنبال راه اندازی یک رشته جدید به نام "ژئوپلیتیک جهان اسلام" در مقطع دکتری این دانشگاه هستیم.

شنبه 26 فروردین 1396-صبح امروز به دانشگاه عالی دفاع ملی رفتم و تا بعد از ظهر چند برنامه داشتم. ساعت 8 صبح به اتفاق سرداردکتر شمس دولت آبادی، دکتر آجورلو، دکتر کامکار و امیردکتر ابوالحسنی فرمانده دانشکده دفاع ملی، جلسه مطالعات گروهی دانشجویان دوره دوم پژوهش محور دانشگاه را برگزار کردیم. این دوره مطالعات گروهی با موضوع "بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام و تأثیر آن بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران" برگزار می شود. بنده به عنوان استاد راهنمای محور در این دوره حضور دارم. در مورد نحوه اجرای کارهای پژوهشی دانشجویان آخرین هماهنگی ها را انجام دادیم. قرار شد ماه آینده نخستین جلسه این دوره را با حضور دانشجویان برگزار کنیم و به طور رسمی کار مطالعات گروهی را آغاز کنیم.

ساعت 10 جلسه رشته ژئوپلیتیک جهان اسلام را با حضور اساتیدی از دانشگاههای امام حسین(ع) و داعا برگزار کردم. به درخواست سرداروحیدی رییس محترم دانشگاه عالی دفاع ملی، چندماهی است به دنبال راه اندازی یک رشته جدید به نام "ژئوپلیتیک جهان اسلام" برای این دانشگاه هستیم. امروز پنجمین جلسه را برگزار کردیم. به صورت یک به یک، سرفصل های دروس تخصصی و پایه این رشته را تدوین و تصویب کردیم. این کار تا ساعت 15:30 به طول انجامید و قرار شد برای اتمام کار، یک جلسه دیگر برگزار کنیم.

ساعت 16 به دانشگاه جامع امام حسین(ع) رفتم و در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه شرکت کردم. در این جلسه چندین پرونده ارتقاء اعضای هیئت علمی از رتبه استادیاری به دانشیاری تصویب شد.