پنج شنبه, 21 -2664 07:36

96/1/14

دوشنبه 14 فروردین 1396

صبح امروز به دفتر آمدم. ابتدا جلسه شورای حوزه دستیاری را برگزار کردم. در مورد وضعیت کشور و برنامه های سال امسال دفتر صحبت کردیم.
پس از آن میزبان برخی از فرماندهان، مسئولان، اساتید دانشگاهها و سایر اقشار بودم که زحمت کشیدند و برای عید دیدنی به دفتر ما آمده بودند.
امیدوارم خداوند سال 1396 را سالی سرشار از امنیت، رفاه و برکت برای ملت عزیزمان قرار دهد و در انتخابات اردیبهشت ماه، قلب های مردم را به سمت فردی هدایت کند که به مصلحت ملت، کشور و انقلاب اسلامی است.