Print this page
دوشنبه, 14 مهر 1393 13:58

جهان اسلام_جلد سوم ( آسیای مرکزی و قفقاز)

جهان اسلام_جلد سوم ( آسیای مرکزی و قفقاز)

در کتاب سوم مجموعه هشت جلدی جهان اسلام به بررسی موقعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و... کشورهای اسلامی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته شده است. کتاب فوق با مقدمه ای از تاریخ این منطقه آغاز شده که شامل کشورهای اسلامی آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان می باشد و به اهمیت این کشورها در سده های گوناگون پرداخته است.


بر اساس نوشته های این کتاب منطقه ی آسیای مرکزی و قفقاز از عهد باستان، حلقه اتصال فرهنگی و اقتصادی اروپا و آسیا محسوب می شد و پس از توسعه استعمارگرایی در قرن نوزدهم و رشد فناوری بویژه راه آهن در قرن بیستم، موازنه قوا مجددا به سوی کشورهای بری دگرگون شد و «ناحیه محوری هارتلند» (اشاره به کشورهای منطقه) اثرگذاری خود را از سر گرفت.


در ادامه و با اشاره به آسیب های وارد شده به هویت اسلامی کشورهای این منطقه در طول 180 سال اشغال و مبارزه با بلشویک های روس آورده شده است که با وجود این ، بسیاری از باورها، اعتقادات و رسوم مذهبی همچنان در این کشورها محفوظ مانده و اکنون این منطقه در مرکز ژئواستراتژیک قدرت های برزگ، پرجمعیت و البته مسلح به سلاح هسته ای، همچون روسیه و چین قرار دارد. در حال حاضر نیز «بازی بزرگ جدید» قدرتهای فرا منطقه ای و رقابت بین آنها، همچنین افراط گرایی، تروریسم و مواد مخدر این منطقه را مستعد بحران های فراگیر در آینده کرده است.


کتاب فوق در خلال متن به شکلی موشکافانه به بررسی موقعیت و زوایای متعدد هر یک از کشورها به شکل جداگانه پرداخته است. و در آن ضمن اشاره به پیشینه تاریخی آنها، موقعیت جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و دفاعی را با جزئیات به همراه نقشه های رنگی و جداول آماری ارائه داده است. بررسی ساختار حقوقی-سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و مراجع قانونی و ذی صلاح آنها در کنار جایگاه دین و مذهب در این کشورها از جمله مواردی که در کتاب فوق بدان ها پرداخته شده است.


مجموعه هشت جلدی جهان اسلام که به همت موسسه آینده پژوهی جهان اسلام تهیه  و توسط موسسه انتشارات امیر کبیر منتشر گردیده است ، دارای 304 صفحه رنگی و در قطع وزیری  ،برای معرفی منطقه ی آسیای مرکزی و قفقاز در یک مجموعه ،اثر قابل توجهی است که  مطالعه آن می تواند برای محققان مفید واقع شود.

کلید واژه ها : آسیای مرکزی و قفقاز، آذربایجان،ازبکستان، تاجیکستان ، ترکمنستان،قرقیزستان،قزاقستان،دکترسید یحیی صفوی، دکترمهرشاد شبابی،دکتر سید حمزه صفوی،دکتر علیرضا فرشچی، احمد صدقی