Print this page
دوشنبه, 14 مهر 1393 13:56

جهان اسلام -جلد دوم( شمال آفریقا و جنوب غرب آسیا)

جلد دوم( شمال آفریقا و جنوب غرب آسیا)

مجموعه کتاب های هشت جلدی جهان اسلام کاری از موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، طی روزهای گذشته و با حضور جمعی از مسئولین کشور در مرکز آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه رونمایی شد. در کتاب دوم این مجموعه هشت جلدی به بررسی موقعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و... کشورهای اسلامی منطقه غرب آسیا پرداخته شده است. کتاب فوق با مقدمه ای از تاریخ این منطقه آغاز شده که شامل کشورهای اسلامی افغانستان، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، پاکستان، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت، یمن، می باشد آغاز شده و به اهمیت تاریخی این کشورها در سده های گوناگون پرداخته است.


بر اساس نوشته های این کتاب به ندرت می توان در مقیاس جهانی منطقه ای منحصر به فرد، همچون غرب آسیا پیدا کرد که دارای سابقه تمدنی و فرهنگی با چنین قدمت چند هزار ساله باشد. این منطقه خاستگاه اصلی ادیان بزرگ الهی اسلام، مسیحیت و یهودیت می باشد و قبل از ظهور اسلام، منطقه برخورد، تنش و جنگ های فراوان امپراطوری ایران و امپراطوری روم و یونان بوده است. در این منطقه جنگ های طولانی مدت صلیبی های مسیحی با مسلمانان در قرن های یازدهم و دوازدهم میلادی رخ داده که در نهایت با شکست مسیحیون صلیبی و پیروزی مسلمانان همراه بوده است.

این کتاب در ادامه  و با اشاره به موقعیت کنونی منطقه بر این باور است که امروزه این منطقه بعنوان پرچالش ترین منطقه ی کره زمین شناخته می شود، بطوریکه اشغال فلسطین توسط رژیم غاصب صهیونیستی، موج بیداری اسلامی و تغییرات گسترده ی نظام های سیاسی منطقه، بحران سوریه و بحرین و... از نمونه ی چالش های منطقه می باشد.  منطقه ی غرب آسیا همچنین از حیث تجمع گذرگاه های استراتژیک و نیز تامین انرژی جهان بسیار درخور اهمیت است. از همین روست که شاهد رقابت های گسترده قدرت های بین المللی پیش و پس از جنگ جهانی دوم واز پایان جنگ سرد تا کنون در این منطقه هستیم.

کتاب فوق در خلال متن به شکلی موشکافانه به بررسی موقعیت و زوایای متعدد هر یک از کشورها به شکل جداگانه پرداخته است. و در آن ضمن اشاره به پیشینه تاریخی آنها، موقعیت جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و دفاعی را با جزئیات به همراه نقشه های رنگی و جداول آماری ارائه داده است. بررسی ساختار حقوقی-سیاسی کشورهای اسلامی غرب آسیا و مراجع قانونی و ذی صلاح آنها در کنار جایگاه دین و مذهب در این کشورها از جمله مواردی که در کتاب فوق بدان ها پرداخته شده است .
مجموعه هشت جلدی جهان اسلام که به همت موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و توسط موسسه انتشارات امیرکبیر منتشر گردیده،حاوی آخریت آمار سال 2012 این کشورها و در 734 صفحه تمام رنگی، از جامعترین آثاری  است که تا کنون به شکلی مدون و کامل به بررسی زوایای جزئی و کلی کشورهای اسلامی پرداخته است که مطالعه آن می تواند برای محققان مفید واقع شود .

واژگان کلیدی: شمال آفریقا، جنوب غرب آسیا، افغانستان،امارات متحده عربی ، ایران، بحرین، پاکستان ، ترکیه ، عراق ، عربستان ، عمان ، قطر، کویت، یمن ،دکتر سید یحیی صفوی، دکتر سید حمزه صفوی، دکتر علیرضا فرشچی، احمد صدقی